Documentenregisters

 1. REGISTER  ARCHIEF  ’T VEER.
 2. REGISTER ARCHIEF MATTHYS. 
 3. OVERZICHT PAROCHIEREGISTERS.
 4. REGISTER  KAFTEN    
 5. REGISTERS  MAPPEN.  

 

REGISTER  ARCHIEF  ’T VEER.

* + (+) * Nederlands, + Frans/Latijn, (+) vertaald  
Nummer Onderwerp Jaartal
1* Schatting en verhuur veerdienst, 1791 1791
2, 3, 4* Pacht veer, 1792, 1793, 1796 1792
5 (+) Vraag naar eigendomstitel veer 1805
6 (+) Voorwaarden veerdienst 1804
7 (+) Aanbestedingskost pont en veerboot 1804
8 (+) Bestek herstelling pont veerboot en toegangen 1805
9 (+) Raming veer 1805
10 (+) Toewijzing veerdienst 1804
11 (+) Verpachting veerdiensten op de Schelde 1810
12* Verhuring veerdienst 1817
13* Schatting veren 1826
14* Bezwaar over minwaarde veer 1828
15* Schatting Pont 1840
16* Verpachting veer 1850
16a* Rekening herstel pont 1842
17* Aankoop ‘t Veer 1801
18 (+) Aanstelling toeziend voogd 1805
19 (+) Huwelijkscontract 1809
20 (+) Aanstelling schatter 1805
21* Afrekening “De Paele” 1824
22 (+) Verpachting gronden 1811
23 (+) Conscriptie, Plaatsvervanging J. B. Lalemant 1813
24* Conscriptie, Vergoeding plaatsvervanger 1813/14
25 (+) Uittreksel geboorte akte J.B. Lalemant 1815
25a (+) Lotingsbewijs 1815
26* Betalingen plaatsvervanger 1813/14
27* Vereffening sterfhuis Jacobus Horion 1816
28 (+) Conscriptie, Plaatsvervanging Seraphin Lalemant 1820
29* Staten van goed Francois Joseph Lalemant, 1805 1805
30* Afrekening kinderen Lalemant 1820
31* Verdeling gronden erfenis onder de kinderen Lalemant 1820
32(+) Aanstelling voogd 1820
33* Volmacht tot verkoop herberg “Den Anker” 1821
34* Vereffening sterfhuis Jan Baptist Lalemant 1829
35* Vereffening tussen de kinderen Lalemant 1840
36* Verpachting veer, veerhuis, brouwerij, 1791 1791
37* Schuld  aan de kinderen  
38* Schuld aan vader Lallemant  
39* Belasting 1815
40* Directe belastingen dienstjaar 1826 1826
41* Grondbelasting (zaak Maillé) 07/03/1859
42* Uittreksel kadaster (zaak Maillé) 09/12/1860
43* Uittreksel kadaster (zaak Maillé) 13/05/1862
44* Uittreksel kadaster (zaak Maillé) 13/05/1862
45* Uittreksel kadaster, A (zaak Maillé)  
46* Uittreksel kadaster (zaak Maillé) 1836
47* Pachtgeld Veer 1798
48* Pachtgeld Veer 1800
49 (+) Hypotheek 1808
50* Verkoop huis 1801
51 (+) Proces Wymeersch (zaak vrijgeweide) 1813
52 (+) Aanstelling advocaat (zaak vrijgeweide) 1813
53* Verpachting kerkstoelen 1869
54* Toewijzing verpachting kerkstoelen 1869
55* Verkoop grond 1767 1789
56* Erfbrief verkoop hofstede 1793
57* Verkoop weiland 1781
58 (+) Volmacht advocaat (zaak vrijgeweide) 1813
59 (+) Bekendmaking raadsman (zaak vrijgeweide) 1813
60* Verkoop weiland 1809
61 (+) Aanstelling raadsman (zaak vrijgeweide) 1813
62 (+) Rechtszaak verdeling erfenis, 1816 - 1817 1817
63 (+) Geboortebewijs (zaak vrijgeweide) 1813
64 (+) Geboortebewijs (zaak vrijgeweide) 1813
65* Grondbelasting Perceel meers 1237 (zaak Maillé) 11/11/1861
66 (+) Verkoop openbaar domein Aard (zaak Maillé) 15/03/1853
67 (+) Dagvaarding Vredegerecht (zaak Maillé) 16/05/1860
68* Verzoeningspoging (zaak Maillé) 11/05/1860
68a (+) Dagvaarding rechtbank (zaak Maillé) 11/05/1860
69 (+) Afspraak rechtbank (zaak Maillé) 26/06/1860
70 (+) aanstelling advocaat (zaak Maillé) 27/06/1860
71 (+) Eerste conclusie ministerie van financiën (zaak Maillé) 03/07/1861
72 (+) Standpunt Lallemant (zaak Maillé) 13/12/1861
73 (+) Verweer Lallemant (zaak Maillé) 04/12/1861
74 (+) Verweer Openbaar Domein (zaak Maillé) 16/11/1861
75 (+) Standpunten Maillé (zaak Maillé) 30/11/1861
76* Getuigenverklaringen (zaak Maillé) 09/12/1861
77 (+) Standpunten Lallemant (zaak Maillé) 1862
78 (+) Dwangbevel (zaak Maillé) 09/06/1862
79 (+) Verweer van de domeinen (zaak Maillé) 28/06/1862
80 (+) Verweer en eisen partij Lutens (zaak Maillé) 02/07/1862
81 (+) Dagvaarding getuigen (zaak Maillé) 24/11/1862
82* (+) Samenvatting en getuigenverhoor (zaak Maillé) 1862/63
83* (+) Samenvatting en tegensprekelijk vonnis (zaak Maillé) 08/04/1862
84 (+) Vraag naar getuigenverhoor (zaak Maillé) 24/11/1862
85 (+) Vraag naar getuigenverhoor ten ontlaste (zaak Maillé) 24/11/1862
86 (+) Dagvaarding getuigen (zaak Maillé) 15/01/1863
87 (+) Dagvaarding tegenpartij (zaak Maillé) 15/01/1863
88 (+) Dagvaarding minister van financiën (zaak Maillé) 12/02/1863
89 (+) Uitnodiging pleidooi (zaak Maillé) 10/05/1863
90 (+) Besluitvoering ministerie (zaak Maillé) 21/10/1864
91 (+) Samenvatting (zaak Maillé) 26/02/1864
92 (+) Samenvatting (zaak Maillé) 06/03/1864
93 (+) Toestand 1860 (zaak Maillé) 23/07/1860
94 (+) Uitnodiging zitting rechtbank (zaak Maillé) 16/03/1864
95 (+) Rekening Paul Lutens (zaak Maillé) 08/07/1864
75289* Aankoop ‘t Veer 1801
75290* (+) Staten van Goed Monica Horion 1830
zn. (a) * Schatting brouwketel 1791
zn. (b) (+) Wettelijke bepalingen pacht veerdiensten 1798
zn. (c) * Schatting strooien dak  
zn. (d) * Betaling aandeel sterfhuis  
zn. (e) * Afrekening kavel 1821
zn. (f) (+) Huwelijksbewijs 1822
zn. (g) * Prijzij materiaal veer 1841 1850
zn. (h) * Voorschotten bouwen huis 1868

REGISTER ARCHIEF MATTHYS.       

- Familiekroniek: 58 bladzijden.  

- Stamboom: Franciscus Matthys (°Wetteren 03/08/1742 - +Westrem 06/12/1820) x Angeline Constantine Van der Scheuren (°Westrem - +Westrem 1823).                                         

nr. Onderwerp Datum
1 Vergoeding voor het recht van doorgang op Eekhout aan de ‘slangenmeerbocht’. 14/03/1778
2 Aankoop van land op Rooakker te Wetteren, door Cornelis Bogaert. 05/01/1803
3 Aankoop van de herberg de ‘Drie Fonteinen’, door Bernard Matthys. 23/11/1813
4 Kwitantie voor de aankoop van de  huizen van Livin Schietecat (De Drie Fonteinen), door Bernard Matthys. 28/12/1813
4 bis Aankoop van twee partijen land, de ‘knaegaert’ en de ‘molenacker’, door Bernard Matthys 30/05/1816
5 Aankoop van zaailand op Jabeke en bos op d’Helst, door Bernard Matthys. 24/04/1817
6 Aankoop van zaailand, bos en meers op Billegem en ‘achter het kasteel’, door Bernard Matthys, 14/03/1826
7 Aankoop van een perceel bos te Wetteren Boskant, door Bernard Matthys. 31/05/1827
8 Aankoop van zes percelen grond, hof en land ‘achter het oud kasteel’,  door Bernard Matthys. 19/06/1827
9 Aankoop van twee percelen zaailand aan de Brugsken kouter en op het Rot, door Bernard Matthys. 25/01/1828
10 Aankoop van drie percelen grond ‘aen de beke’, door Bernard Matthys. 08/01/1828
11 Contract van de aankoop van gronden onder nummer 10, dreef en hof van het kasteel, door Bernard Matthys. 26/02/1828
12 Aankoop van een perceel bos te Wetteren Boskant, door Bernard Matthys. 30/03/1828
13 Aankoop van een maaimeers in de ‘groten Ham’, door Bernard Matthys en Franciscus De Weirt. 11/06/1828
14 Aankoop van een perceel grond op het ‘hof van het kasteel’, door Bernard Matthys. 14/10/1828
14 bis Verkaveling van een perceel bos te Jabeke aan het ‘slangenstraatje’, onder de kinderen Van Doornick, 23/06/1830.
15 Aankoop van een perceel zaailand op Jabeke ‘aen den leegen weg’, door Cornelis Dauwe. 05/05/1831
16 Aankoop van een hofstede aan ‘de markt’ te Schellebelle, door Joannes Baptist Vermeir. 17/07/1833
17 Aankoop van perceel bos op Jabeke aan het ‘slangenstraatje’, door Jacobus Josephus van Doornick. 21/05/1835
18 Aankoop van zaailand op de Rooakker te Jabeke, door de erfgenamen van Cornelis Dauwe. 18/02/1836
19 Aankoop van een perceel grond op Jabeke ‘aen den leegen weg’, door Bernard Matthys. 31/03/1836
20 Aankoop van een perceel grond in de Hoek, door Bernard van Themse. 02/03/1836
21 Aankoop van een perceel weiland op Wijmeers, door Bernard Matthys. 02/12/1837
22 Aankoop van zaailand op de Rooakker te Jabeke, door Bernard Matthys. 14/03/1839
23 Aankoop van vijf percelen land te Smetlede, door Bernard Matthys. 06/11/1839
24 Huwelijkscontract tussen Ursula Matthys en François Bernard Van Damme. 07/05/1840
25 Aankoop van grond en een hofstede in de Hoek, door Engelbertus Osselaer. 31/05/1840
26 Hypothecaire lening aan Engelbertus Osselaer door Ferdinand Beertens. 10/09/1840
27 Aankoop van vier percelen grond te Serskamp, door Bernard Matthys. 16/06/1842
28 Aankoop van herberg De Zwaan ‘aan de markt’ te Schellebelle, door Bernard Matthys. 02/07/1843
29 Aankoop van een partij zaailand te Kalken, door Francis De Weirt. 17/08/1844
30 Aankoop van zaailand op ‘slangenmeer’, door Ferdinandine Van Der Smissen, weduwe Bernard Matthys. 23/01/1845
31 Aankoop van zaailand ‘den huilaart’ te Serskamp, door Engelbert van den Abeele. 06/08/1845
32 Aankoop van een partij land te Smetlede, door Ferdinandine Van Der Smissen. 09/12/1846
33 Aankoop van een huis en erf in de Hoek, door Francis De Weirt. 24/04/1847
34 Aankoop van een partij zaailand op Brugsken Kouter, door Leonardus Temmerman. 09/06/1847
35 Aankoop van land ‘achter het kasteel’, door Ferdinadine Van der Smissen. 01/07/1848
36 Verkaveling onder de kinderen De Weirt, te Kalken. 28/08/1850
37 Aankoop van land het ‘pareel’, door Jan Baptiste Matthys. 12/12/1850
38 Overeenkomst om geen bomen te dicht bij de perceelgrens ‘aen de dreeve van t’ kasteel’ te planten. 02/02/1851
39 Aankoop van een bezette rente, door Jan Baptiste Matthys. 13/08/1851
40 Nieuw contract van een hypothecaire lening van Francis De Weirt aan de familie Van de Velde, na het overlijden van August. 11/06/1852
41 Vernieuwing van een lening voor een huis en erf te Smetlede, ten gunste van Eugenie de Muynck. 02/12/1852
42 Staat van goed van Regina Matthys, ongehuwd overleden te Massemen-Westrem op 21/05/1853. 22/08/1853
43 Aankoop van een huis en erf te Massemen-Westrem, door Engelbert Matthys. 09/02/1854
44 Aankoop van gronden te Nederzwalm,  door Marcelin de Raedt. 06/04/1854
45 Aankoop van een perceel zaailand op het Rot, door Louis en Jan Baptiste Matthys. 31/01/1855
46 Aankoop van land te Serskamp, door Ferdinandine Van der Smissen. 26/07/1855
47 Afbetaling van een rente, door Domien Bontinck. 23/10/1855
48 Aankoop van land aan de Hoogstraat, rechtover de gemeenteschool, door Jan Baptiste Matthys. 26/11/1855
49 Rentebrief lastens de weduwe Lalemant ten gunste wijlen notaris De Weirt. 19/11/1856
50 Diverse afbetalingen van rente, ten gunste Jan Baptist Matthys. 02/01/1857
51 Brief van C. De Weirt aan Matthys, over de prijs van het hooi en toemaat op ‘blokken’, ‘kleine streken’ en ‘biesweede’. 17/06/1857
52 Aankoop van twee percelen grond op de Rooakker te Jabeke, door Jan Baptiste Matthys. 27/10/1858
53 Diverse uit 1858, o.a. een rekening voor het herstel van een raam. 1858
54 Aankoop van een perceel land ‘het hof van het kasteel’, door Ferdinandine Van der Smissen. 06/11/1858
55 Aankoop van de gronden ‘boeymeersch’ en ‘weymeersch’, door Jan Baptiste Matthys. 13/11/1859
56 Rekening voor het maken en vastzetten van een raam, door Charles Van Veerdegem. 18/06/1860
57 Aankoop van een perceel land op Billegem Serskamp, door Jan Baptist Matthys en zijn schoonbroer Van Damme. 29/10/1860
58 Aankoop van een huis en erf met ‘ovenbuur’ op Hekkergem, door Jean Baptist Lauwaet. 06/12/1860
59 Staat van de schuldvorderingen (30 in totaal) ten gunste van Jan Baptist Matthys - Fanny De Weirt. 1861
60 Kavel B. van schuldvorderingen (34 in totaal & diverse) ten gunste van Fanny De Weirt, echtgenote van Jan Baptist Matthys. 1861
61 Verkaveling van de eigendommen onder de erfgenamen van Pius Van Doornick, schoonbroer van Constant Matthys. 04/07/1861
62 Navraaglijst over de schuldvorderingen van Fanny De Weirt. 15/11/1862
63 Omruiling van schuldvorderingen van Fanny De Weirt met haar broer Adolf te Kalken. 01/03/1863
64 Verkaveling van het nalatenschap van Charles Louis Matthys, met o.a. de aankoop van zijn nieuw woonhuis aan de Hoogstraat (later het klooster van de zusters Maricolen) door zijn zuster Sophie Matthys. 16/05/1863
65 Brief aan Jan Baptist met het verzoek om dringend naar Massemen-Westrem te komen als toekomstige testamentuitvoerder van Engelbert Matthys. 10/1863
66 Testament van Engelbert Matthys, met o.a. brooduitdelingen aan de armen en gift van 1000 fr. aan het armenbestuur. 05/10/1863
67 Nalatenschap Engelbert Matthys, ongehuwd overleden te Massemen-Westrem op 15/10/1863. 03/03/1864
68 Brief aan het bureel van weldadigheid te Massemen-Westrem, betreffende de opvolging van het testament van Engelbert Matthys. 22/04/1864
69 Schuldbrief van Adolph De Weirt ten gunste van Jan Baptist (7.000 fr.). 28/06/1864
70 Goedkeuring van de testamentaire schenkingen van Engelbert Matthys door het armenbestuur van Massemen-Westrem. 16/11/1864
71 Ontvangbewijs van de testamentaire schenking van Engelbert Matthys. 12/01/1865
72 Verkaveling van een perceel meers op Wijmeers. 20/11/1865
73 Aankoop van drie percelen land op ‘voorhelst’ aan de ‘aalriest’ te Jabeke, door Jan Baptist Matthys. 20/03/1866
73 bis Aankoop van herberg Sebastopol ‘aan de statie der ijzeren wegs’ door Jan Baptist Matthys 26/03/1866
74 Vereffening van het sterfhuis Louis Van Damme, schoonbroer van Ursula Matthys, zonder nakomelingen. 12/04/1866
75 Schuldbrief van Adolf De Weirt ten gunste van Jan Baptist (3.000 fr.). 17/04/1865
76 Schuldbrief van Adolf De Weirt ten gunste van Jan Baptist (6.000 fr.). 25/08/1866
77 Borgstelling voor de successierechten van Louis Van Damme. 05/12/1866
78 Brief van Adolf De Weirt aan Jan Baptist Matthys. 11/12/1866
79 Aankoop van een huis en erf op Hekkergem, door Francois  Bernard Van Damme, echtgenoot van Ursula Matthys. 02/02/1866
80 Aankoop van twee percelen grond ‘bannest’ en ‘wittebroodland’, door Francois Bernard Van Damme. 26/12/1867
81 Schuldbrief van Adolf De Weirt ten gunste van Jan Baptist (10.000 fr.). 30/01/1868
82 Status van de schuldvorderingen. 09/11/1868
83 Schuldaflossing door Adolf De Weirt. 15/12/1869
84 Aankoop van een huis en erf op de Hoogstraat, door Jan Baptiste Matthys. 23/12/1870
85 Toewijzing van een meers op Wijmeers, aan Henri Verhofstadt. 23/11/1871
86 Brief van Adolf De Weirt aan Jan Baptist, met o.a. afrekening obligaties. 05/02/1873
87 Borgstelling voor de successierechten van Francois Bernard Van Damme, overleden op 30/11/1872 zonder nakomelingen (dochter Marie Clementine is jong gestorven) echtgenoot van Ursula Matthys. 05/03/1874
88 Getuigschrift voor de borgstelling van de ‘kroonwede’ en de ‘voorham’. 24/03/1874
89 Aankoop van een partij land op ‘dhoogemoest’, door Jan Baptiste Matthys. 31/03/1874
90 Aankoop van zaailand ‘de kerpel’ in de Bruinbeek, door Jan Baptiste Matthys. 02/04/1874
91 Aankoop van zaailand aan de ‘wijngaard’ en de ‘voorsten lochting’ aan de ‘pijpoel’, door notaris Meganck. 26/04/1874
92 Aankoop van meers en zaailand op Wijmeers, door Vital Wijnhant. 29/05/1874
93 Aankoop van een nieuw huis te Serskamp, door Therese Van Doornick, weduwe van Constant Matthys. 24/19/1874
94 Liquidatie van het sterfhuis ‘mamère’ De Weirt. (Antoinette Tibbaut, echtgenote van Franciscus De Weirt). 12/10/1874
95 Aankoop van sparrenbos te Serskamp, door Therese Van Doornick. 07/12/1874
96 Schuldbrief van Adolf De Weirt ten gunste van Jan Baptist (1400 fr.).  01/01/1875
97 Rekeningen van het sterfhuis mevrouw De Weirt. 07/05/1875
98 Schuldbrief van Adolf De Weirt ten gunste van Jan Baptist (12.500 fr.).  24/06/1875
99 Schuldbrief van Adolf De Weirt ten gunste van Jan Baptist (3.000 fr.).  09/07/1875
100 Schuldbrief van Adolf De Weirt ten gunste van Jan Baptist (8.000 fr.).  15/12/1875
101 Eigendomsbewijs van een perceel weiland, ten gunste van Antoinette Tibbaut. 03/11/1876
102 Aankoop van een herberg te Serskamp op de Moleneed, door Jan Baptist Matthys. 12/12/1876
103 Brief van Adolf De Weirt aan Jan Baptiste, met o.a. een verwijzing naar zijn villa te Blankenberge. 29/06/1877
104 Brief van Adolf De Weirt en antwoord, met o.a. een verwijzing naar herberg ‘Den Bonten Os’ aan de Hekkergemstraat en ‘Kapellestraat’. 02/07/1877
105 Brief in opvolging van het nalatenschap van Bernard Van Damme. 02/03/1877
106 Aankoop van vier partijen zaailand op de Bellekouter, door Jan Baptist Matthys. 26/02/1878
107 Aankoop van twee partijen zaailand op Eekhout aan het ‘sijp’, door Jan Baptist Matthys. 13/11/1879
108 Aankoop van drie partijen meers aan de Blokstraat, door Jan Baptist Matthys. 22/11/1879
109 Aankoop van zaailanden te Schellebelle Bruinbeek, Serskamp en Wichelen, door Jan Baptist Matthys. 11/12/1879
110 Aankoop van zaailand te Serskamp, door Jan Baptist Matthys. 17/12/1879
111 Aankoop van gronden en sparrenbos te Serskamp, door Therese Van Doornick. 16/04/1880
112 Aankoop van een huis te Wetteren door Pius, Amand, Edward, Camiel, Leo en Prosper  Matthys. 29/07/1881
113 Aankoop van herberg ‘in Vlaanderen’ te Wichelen Brugsken, door Jan Baptiste Matthys. 13/02/1882
114 Verkaveling van de goederen van Julie de Raedt. 19/04/1882
115 Kadasterplan van een perceel grond op ‘reyker cauter’. 12/07/1882
116 Brief betreffende de onenigheid over de kostendeling voor het jaargetijde van ‘bonnemaman’ De Weirt (Antoinette Tibbaut). 24/07/1882
117 Aankoop van een stuk grond te Wetteren op de Rooakker ‘aan de nieuwe doorsnijding der Schelde’, door Jan baptist Matthys. 24/10/1882
118 Verkaveling van het nalatenschap van Therese Van Doornick, overleden op 09/05/1881, weduwe van Constant Matthys. 22/12/1882
119 Aankoop van gronden op de Rijkerkouter in Schellebelle en Wetteren, door Jan Baptist Matthys. 09/03/1883
120 Hypothecaire lening aan Serafin Van Hoorde, door Jan Baptist Matthys. 17/05/1883
121 Onkostennota van Victorin Matthys. 07/04/1884
122 Prijs van het roggemeel, van 1872 tot 1884. 1884
123 Brief betreffende het jaargetijde van Amelie De Weirt (overleden op 04/06/1878) en ‘bonnemaman’ De Weirt (Antoinette Tibbaut). 14/05/1884
124 Aankoop van land te Uitbergen, door Jan Baptist Matthys. 19/03/1884
125 Aankoop van twee percelen grond met huis te Wetteren met o.a. een boomkwekerij, door Jan Baptist Matthys. 04/06/1884.
126 Hypothecaire lening van Jan Baptist aan Josef Roels, met als waarborg een groot nieuw huis met verdieping, op het Dorp naast het klooster (het gemeentehuis). 03/06/1884
127 Berekening van de kosten voor het jaargetijde (jaarmis en brooduitdeling) van ‘bonnemaman’. 06/06/1884
128 Aankoop van zaailand op de Brugsken kouter, doorsneden door ‘den ijzeren weg’, door Jan Baptist Matthys. 23/06/1884
129 Aankoop van zaailand aan de ‘ruiterbocht’ te Wetteren Jabeke, door Jan Baptist Matthys. 20/11/1884
130 Aankoop van zaailand op de Bellekouter en Oostakker, door Jan Baptist Matthys. 09/07/1885
131 Aankoop van de oude gemeenteschool aan de ‘Kapellestraat’, naast ‘den bascule’, door Ursula Matthys. Met grondplan. 20/12/1885
132 Berekening van de kosten voor het jaargetijde (jaarmis en brooduitdeling) van ‘bonnemaman’. 15/02/1886
133 Aankoop van zaailand aan de ‘roeibeke’ en de Hekkergemstraat, door Jan Baptist Matthys. 12/03/1887
134 Brief betreffende de jaargetijden van Amelie De Weirt en Antoinette Tibbaut. 16/05/1887
135 Aankoop van zaailand te Smetlede, door Jan Baptist Matthys. 26/05/1887
136 Aankoop van land op het ‘zwanenveld’, door Jan Baptist Matthys. 27/06/1887
137 Inventaris onroerende goederen van Jan Baptist Matthys, overleden op 04/11/1887. Register van 322 eigendommen. 1887
138 Aanmaning tot het betalen de belasting op de meerwaarde van aangekochte gronden, aan Louis Matthys. 04/11/1887
139 Brief aan Louis Matthys over de verkaveling van de goederen van Antoinette Tibbaut. 16/11/1887
140 Aankoop van grond ‘achter het kasteel’ en ’t Rot, door Fanny De Weirt, weduwe van Jan Baptist Matthys. 24/02/1888
141 Aankoop van een huis en erf op het ‘wolfgat’ te Serskamp, door Fanny De Weirt. 31/12/1888
142 Brief betreffende de borgstelling voor de successierechten van Francois Bernard Van Damme. 15/01/1889
143 Aankoop van land te Serskamp, door Fanny De Weirt. 05/06/1890
144 Testament van Ursula Matthys, weduwe van Bernard Van Damme (overleden op 10/11/1872) met o.a. uitdeling van tarwebroden. 31/10/1890
145 Aankoop van een huis en erf op de Hoogstraat, naast het klooster der zusters Maricolen, door Louis Matthys. 18/11/1891
146 Aankoop van zaailand op de ‘voorsten lochting’, door Fanny De Weirt. 18/08/1892
147 Verkaveling van de erfenis van Julie Deraedt onder de zusters Ghyselinck (Alice Ghyselinck echtgenote van Louis Matthys). 12/09/1892
148 Hypothecaire lening van Fanny De Weirt aan Serafien Van Hoorde, met o.a. herberg ‘Den Bonten Os’ als waarborg. 01/01/1893
149 Aankoop van land op de Verhoogstraat, door Valentine Matthys. 11/08/1893
150 Verkoop van land op ‘den wijngaard’, door Louis Matthys, met behoud van het recht om water uit de beek te trekken voor de exploitatie van de brouwerij, 05/06/1894
151 Aankoop van woonhuis en grond op de hoek van de Hekkergemstraat en de ‘Kapellestraat’, door Louis Matthys en Edmond Uyttenhove. 26/01/1895
152 Getuigschrift van een hypothecaire lening door Edward Leroy ten laste van Gustaaf Lalemant, aangegaan in 1882. 12/06/1895
153 Aankoop van grond op ‘roodonck’, door Louis Matthys. 19/12/1895
154 Verkaveling van een perceel bos aan ‘de statie’ en de ‘roeibeek’, onder de kinderen Lalemant. 29/02/1896
155 Aankoop van een perceel bos aan ‘de statie’, door Louis Matthys. 19/03/1896
156 Aankoop van grond op Ertbrug ‘naast den kalseiweg’, door de zusters Rachel, Valentina en Marie Matthys. 04/05/1896
157 Aankoop van meers, door Louis Matthys. 07/05/1896
158 Aankoop van zaailand te Kalken, door Fanny De Weirt. 19/05/1896
159 Aankoop van herberg ‘’t Kuipken’ te Kalken, door Louis Matthys. 03/02/1897
160 Aankoop van een woonhuis op het Dorp gelegen naast de Schelde, door Louis Matthys. Met situatieplan. 31/08/1898
161 Aankoop van een woonhuis op Hekkergem, door Louis Matthys. 03/05/1899
162 Aankoop van een meers in de ‘langedongen’, door Louis Matthys. 21/12/1899
163 Aankoop van een herberg op de hoek van de Drabstraat en de Dorpplaats, door Louis Matthys. 31/01/1900
164 Aankoop van een huis op Hekkergem, door Louis Matthys. 08/04/1900
165 Aankoop van een meers in de ‘langedongen’, door Louis Matthys. 30/06/1900
165 bis Getuigschrift van de schrapping van een hypothecaire lening ten laste van Camiel Schietecat. 04/12/1900  
166 Aankoop van zaailand de ’pontaard’,  door Louis Matthys. 13/06/1901
167 Kaveling van 57 gemeenschappelijke eigendommen (waaronder een staakwindmolen en een brouwerij) van Leo en Vincent Matthys. 13/06/1901
168 Aankoop van land in de Bruinbeek ‘de vijvers’, door Louis Matthys. 12/09/1901
169 Aankoop van maaimeers de ‘leegenbocht’, door Louis Matthys. 20/03/1902
170 Aankoop van land te Wichelen Brugsken, door Louis Matthys. 21/03/1902
171 Aankoop van vloeimeers ‘de kley’, op ‘achter het kasteel’ naast ‘de koeistraat’, door Louis Matthys. 26/02/1903
172 Aankoop van een meers, door Louis Matthys. 27/09/1903
173 Prijsopgave voor het bouwen van een kamer en stal aan een huis en herberg te Wetteren. 24/09/1903
174 Aankoop van land te Wichelen Brugsken, door Louis Matthys. 30/01/1904
175 Aankoop van land te Serskamp op ‘groot winckel’,  door Louis Matthys. 15/12/1904
176 Verkoop van een huis op Hekkergem naast het ‘voetwegje’ aan Maximiliaan Pauwels, door Louis Matthys. 25/02/1905
177 Aankoop van hooilanden te Uitbergen op Wijmeers, door Louis Matthys. 31/08/1905
178 Aankoop van meers op Wijmeers, door Louis Matthys. Met situatieschets. 12/10/1905
179 Aankoop van twee loten meers aan de Blokstraat, door Louis Matthys. 05/12/1905
180 Aankoop van een maaimeers, door Louis Matthys. 08/03/1906
181 Aankoop van een meers in ‘belhambroek’, door Louis Matthys. 09/05/1906
182 Verkoop van een huis op Hekkergem naast het ‘voetwegje’ aan Alfons Bontinck, door Louis Matthys. 11/06/1907
183 Aankoop van een meers op Belham, door Louis Matthys. 16/03/1908
184 Aankoop van zaailand op Smetlede door de zusters Rachel, Valentine en Marie Matthys. 13/07/1908
185 Aankoop van de meers ‘de blokken’, door Louis Matthys. 20/04/1910
186 Aankoop van land op de Wolvenlanden, door Louis Matthys. 23/04/1910
187 Aankoop van een huis en herberg te Wetteren, door Louis Matthys. 02/03/1911
188 Verkoop van een herberg en grond in de Bruinbeek aan Leonie Van der Steen, door Louis Matthys, met o.a. een verplichting tot bierafname. 31/10/1912
189 Aankoop van grond op de Bellekouter, door Louis Matthys. 28/08/1913
190 Brief aan Louis Matthys, betreffende verkeerde kadastergegevens. 23/10/1913
191 Overdracht van huizen van de zusters Matthys aan hun broer Louis. 23/04/1926
192 Aankoop van grond te Kalken door Alice Ghyselinck, weduwe Louis Matthys.  31/08/1931
193 Aankoop van gronden in de Bruinbeek door Agnes en André Matthys. 25/06/1934
194 Aankoop van land te Kalken door Alice Ghyselinck. 05/04/1935
195 Drie ongedefinieerde documenten.  

   

OVERZICHT PAROCHIEREGISTERS.

Gedigitaliseerd, getranscribeerd, vertaald.

Doopregisters

30/05/1802 - 1806

1821 - 12/07/1823

1835 - 1861

 

Huwelijksregisters

11/05/1802 - 12/06/1806

1821 - 14/05/1823

 

Overlijdensregisters

14/05/1802 - 10/12/1806

1821 - 26/06/1823

 

REGISTER  KAFTEN    

* + (+) *Nederlands, +Frans / Latijn, (+)vertaald    
Nummer Onderwerp Opmerking Datum
75000* Blijde intrede Dorothea wed. Ambroise Bette   1688
75001* Proces markies tegen baljuw van Mossevelde geen origineel  
75002* Pacht visserij geen origineel 1621
75003(+) Plan kasteel Ertbrug    
75004*(+) Verkoopakte kasteel aan Th. van Roosendael   1683
75005* Herstel altaar kerk Wanzele 1714    1714
75006* Pieter Temmerman, baljuw afrekening   1622
75007* Armentafel Serskamp, 1795   1795
75008* Onderhoudsgeld voor een kind 1631, 1632   1632
75009* Politiereglement openbare feesten   1880
75010* Almanak Rembert Dodoens   1558
75011* Octrooi wekelijkse dinsdagmarkt   1609
75012* Standgelden jaarmarkt 23/06/1783   1783
75013* Machtiging gemeentewapen, 1929   1929
75014* Statuten en Ordonnantiën Dendermonde    
75015(+) Inventaris archief kasteel   1696?
75016*(+) Verzoek tot lastenvermindering   1713
75017* Verpachting kasteel en aangelanden, 1702   1702
75018* Vernieuwing renteboeken   1705
75019* Vergoeding sluiswachter geen origineel 1732
75020* Verhuring windmolen, 1712   1712
75021* Verhuring windmolen, 1757 geen origineel 1757
75022* Verkoop water- en windmolen van Tussenbeek   1785
75023* Stroperij in 1730   1730
75024* Tienden, Schellebelle, 1632   1632
75025* Twee herbergen te Serskamp in 1774   1774
75026* Aardappelplaag te Serskamp, 1778   1778
75027* Gemeenten, heiden en driesen te Serskamp   1778/9
75028* Driesen en vage landen te Wichelen 1779   1779
75029* Lessen voor vroedvrouwen te Serskamp 1782   1782
75030* Proces stroperij Serskamp 1759   1759
75031* Gronden van Van Havermaet, Serskamp   1758
75032* Grote eigenaars Serskamp   1782?
75033* Judocus de Mey stroper te Serskamp   1753
75034* Uitdeling laken   1731
75035* Grote eigenaars Serskamp, 28 Fructidor, jaar 2   1794
75036* Aardappelen in pachtovereenkomsten Serskamp   1762
75037* Klacht pastoor Serskamp Archief De Gussem 1794
75038* Onkosten pastorij, 1666   1666
75039* Verkoop inboedel, Petronelle Adam   1770
75040* Vraag om vergoeding, Serskamp   1646
75041* Kosten huisvesting soldaten december 1674   1674
75042* Onkosten soldaten ten huize Jan van Hoye   1676
75043* Proces De Vos, 1778 tot 1784   1778/84
75044* Schuldvordering van Wetteren   1676
75045* Drenkeling   1737
75046* Joannes De Vriese, akkerdief 1785   1785
75047(+) Toestemming jagen op Serskamp en Wichelen   1761
75048* Verhef leen in groot Weymeers   1774
75049* Pachtschuld aan baron D'Eetvelde   1741
75050* Het derde van Schellebelle en Wanzele    
75051* Register der paspoorten, 1796   1796
75052* Rochuskapel Wanzele, 1713   1713
75053* Memorie tot laste van den armendis geen origineel 1794/98
75054* Personen plundering schip   1795
75055* Opmeting barak op het kerkhof 1783   1783
75056* Joanna Dellaert, vroedvrouw, 1752   1752
75057* Kapping plantsoenen op de pastorij Wanzele   1752
75058* Ordonnantie van kwijtschelding   1752
75059* Afschaffing vergoeding onderpastoor   1782
75060* Vermindering wagendiensten enz.   1747
75061* Bevelschrift van de tienden    
75062* Verzoek oprichten zondagsschool, 1614                        1614
75063* De 10e penning 1557 geen origineel 1557
75064* Opvordering Kerkelijke goederen Valckenburg                       1649
75065* Conditiën van verpachting settingboek geen origineel 1769
75066* Onkosten Gilles Verbeken   1708
75067* Proces brandstichster, 1735/1736 geen origineel 1735
75068* Vergoeding paard 1676   1676
75069* Vergoeding wagen en drie paarden 1676   1676
75070* Leen van Gantois Rijsel geen origineel  
75071* Het weren van vagebonden geen origineel 1718
75072* Afrekening St Sebastiaansgilde   1759
75073* Pieter Thoen, brandstichter   1729
75074* Pieter Thoen, staat van goed   1737
75075* Leenverhef blokvelden   1757
75076* Naasting Schellebelle, oudste zoon de Rivière   1684
75077* Diverse   1663/80
75078* De wacht aan de Schelde, Serskamp, 1648   1648
75079* Manier van procederen op Ertbrug    
75080* Verkoop ‘t Veer   1738
75081* Leenverhef Emanuel De Bette   1739
75082* Rekening Joos Matthijs, herberg den engel geen origineel 1676
75083(+) Schellebelle (Latijn)   1612
75084(+) Overeenkomst tussen de heer van Dendermonde en Arnulf Hiele (Latijn). Chirograaf   1210
75085* Borgstelling voor verpachting settingboek   1775
75086* Verordening gebruik van wagens en paarden   1746
75087* Een adressering van een brief geen origineel 1676
75088* Leenboek Emanuel Bette   1761
75089* Ordonnantie over het roten in de Schelde   1627
75090* Rechttrekking der Schelde. Doorsteek   1882
75091* Onkosten koster Wanzele geen origineel 1626
75092* Sprokkelingen uit Het land van Dendermonde geen origineel 1709/75/80 1786/92
75093(+) Compte de Schellebelle depuis le 12 d’avril 1694 geen origineel 1694/99 1700
75094* Lenen van het leenhof Schellebelle - Wanzele geen origineel  
75095* Memorie Pieter Van Mossevelde aan markiezin geen origineel 1685
75096* Overeenkomst met herbergiers geen origineel 1725
75097* Verteer ten huize van Hoye 1676   1676
75098(+) Octrooi oprichting korenwindmolen Jules Pieters             1638
75099(+) Negatief advies van Wetteren voor dinsdagmarkt   1608
75100* Vergunning wekelijkse markt (03/08/1609) Jules Pieters                1609
75101* Schouwing pont en veerschip 23/06/1632   1632
75102* Weren van vagebonden, bedelaars en landlopers   1738
75103* Aflossing rente   1739
75104* Pasgeboren drenkeling   1739
75105* Vergoeding logeren soldaten en dragonders   1676
75106* Rekening levering stro   1676
75107* Levering koeien   1676
75108* Levering hout en kaarsen   1676
75109* Verteer ten huize Jan Vande Velde   1676/77
75110* Borgtocht voor alimentatie   1713
75111* Rekening Jacques Frans Van der Straeten, griffier   1725/26
75112* Verteer ten huize Jan Van de Velde   1676
75113* Rekening Gabriël Verbruggen   1676
75114* Rekening Jan Huylenbroeck   1676
75115* De erfgenamen Van Impe tegen koster Wanzele   1637
75116* Verzoek tot verkoop huis Wanzele   1727
75117* Voorwaarden verpachting kerkgoederen Wanzele   1722
75118* Rekening Jan Van de Velde   1677
75119* Toegestane som ter vertering bij Jan Van Hoye   1676
75120* Verkoop bomen Wanzele   1640
75121* Betwisting tiende penning   1536
75122* Betwisting tiende penning   1538
75123* Proces Serskamp - Tussenbeek   1744
75124* Hangen kerkklok door hosp. Ganthois te Rijsel   1738
75125* Subsidie aan de majesteit   1738
75126* Onkost sluis veer, vergoeding nachtwacht   1738
75127* Ommestelling   1739
75128* Stenen koebrug Tussenbeek o.a.   1742
75129* Proces tegen Lieven Jacobs   1729
75130* Maken van gaten rond de Schelde & goten   1729
75131* Schieten van de sloot aan het huigerssluisje   1729
75132* Kwijtschelding van schulden   1729
75133* Proces Jan Benedictus, Denijs D'Hauwe, H Ivo   1729
75134* Vervolg proces Jan Benedictus   1729
75135* Vergadering steenweg Dendermonde - Brussel   1729
75136* Bijeenkomst te Wetteren, kasseiwegen   1784
75137*(+) Aanstelling burgemeester en schepenen van Schellebelle & het derde   1703
75138(+) Inkomsten Bette (Lede)   1694
75139* Degradering Pieter Baetens   1785
75140* Vergoeding Marijn Clinckspoor   1676
75141* Uit "livre des notices"   1570
75142* Schatting bossen   1772
75143* Diverse uit het resolutieboek 1706   1706
75144* Ingebrekestelling Pieter Goenst   1677
75145(+) Verhuur molen   1786
75146* Verhuur bellemolen   1729
75147(+) Kopie brief, conflict tussen baljuw en intendant   1784
75148(+) Zaak tegen Marie De Mey   1784
75149(+) Proces de Portemont, intendant   1786
75150* Vraag naar pastoor Wanzele, bouwen pastorij   1738
75151* Schuldherschikking, kinderverlating te Wanzele   1744
75152* Te hoog quotum voor de levering hooi en graan   1745
75153* Regeling verhuur van kamers aan vreemdelingen   1739
75154* Leenverhef bij het overlijden van Adriaen Bette   1623
75155* Schade door loslopend vee te Wanzele   1687
75156*(+) Nopende de competentie van de onderpastoor   1724
75157* Denombrement Cornelius Temmerman   1726
75158* Prijzij van pachtland   1787
75159(+) Betwisting belastingsquotum met Wetteren   1752
75160* Diverse uit het resolutieboek, 1705   1705
75161* Vergoeding Adriaen Leijs,1676   1676
75162* Lijst van geleverde soldaten    
75163* Pieter de Lannoij    
75164* Bede om geld voor de troepen in Hongarije   1739
75165* Uit het leenregister   1757
75166(+) Rekening voor diverse   1694
75167(+) Opeisingbevel pastoor   1783
75168* Tussenbeek: stier- en beerhouder voor Serskamp 12734 1744
75169* Denombrement Schellebelle Leenh. Denderm. 160 1623
75170* Betwisting over het derde van de tol   1783
75171* Vraag heroprichting wekelijkse markt   1783
75172* Getuigschriften voor goed gedrag en zeden   1693
75173* Uit het notariaat van Frans Bauters   1683
75174* Belastingsquotum   1771
75175* Gemeentebesluit kerk Bruinbeke   1875
75176* Gemeentebesluit school Bruinbeke   1879
75177* Inkomsten en lasten pastorij, kerk   1787
75178* Intrest Pieter de Vleeschauwer   1677
75179* Leonard Coutareau, Schellebelle en Wetteren   1504
75180(+) Gemeenteverordening jaarmarkt geen origineel 1816
75181* Brieven van soldaten   1705
75182* Afrekening ontvanger Jan van Nieuwenhuyse   1718
75183* Staat van Goed, Elisabeth Roels   1718
75184* Lastenboek verkoop lindebomen   1823
75185* Oprichting roephuisje   1783
75186* Gemeente aankoop gemeentehuis   1897
75187* Rekenschap gemeenteontvanger   1897
75188* Afstand grond kerkhof   1897
75189* Benoeming nieuwe bestuurster meisjesschool   1897
75190* Benoeming keurder slachtvlees   1897
75191* Afschaffing karnaval, verbod dragen van maskers   1929
75192*(+) De gaaipers op het dorp   1874
75193* Dagvaardingen   1699
75194* Vergoeding schade door rund   1706
75195(+) Jacht Eetgoed    
75196* Acte van visitatie, schouwing der straten, Ertbrug   1764
75197* Armenrekening 1710   1710
75198* Rekening kerkfabriek 1772   1772
75199* Armenrekening 1795   1795
75200* Wanbetaling ommestelling   1726
75201* Vondeling te Uitbergen   1631/1632
75202* Betalingsbewijs Uitbergen   1631
75203* Vergoeding aan Pieter Coppieters, Uitbergen   1632
75204* Schuldvereffening   1648
75205* Betaling 't beste hoofd   1678
75206* Afrekening sterfhuis Jan Berten   1678
75207* Vergoeding gebruik wagen   1676
75208* Vergoeding aankoop “buschaton”   1676
75209* Vergoeding registreren van dieren   1675
75210* Vergoeding meers   1649
75211* Leveringen aan de Hollanders   1676
75212* Rekening verteer H. Geest   1631
75213* Rekeningen kerk Wanzele   1626
75214* Achterstallige pacht kerk Wanzele   1621
75215* Reisonkosten François 't Kint   1676
75216* Vergoeding zondagsmis   1677
75217* Tienden pastoor    
75218* Proces Adriana Van De Velde Drossaard Brabant 262 1727
75219* Nalatenschap Jan Berten   1649
75220* Vermangeling koebeesten   1649
75221* Levering hout en kaarsen aan de Hollanders   1676
75222* Afrekening voogdijschap over Jan De Backere   1652
75223* Vergoeding wagendienst leger   1676
75224* Verkoop perceel op Brugsken cauter   1643
75225* Levering van goed bier   1642
75226* Sterfhuis Jan Berten   1651
75227* Afrekening obligatie   1655
75228* Versteking erfenis   1640
75229* Rekening timmerman   1676
75230* Rekening koffer kerk Wanzele   1643
75231* Rekening koffer kerk Wanzele   1643
75232* Rekening sloten kerk Wanzele   1642
75233* Rekening boek kerk Wanzele    
75234* Rekening kaarsen kerk Wanzele   1626
75235* Rekening speldenwerk    
75236* Rekening hooigras   1674
75237* Rekening haver   1674
75238* Rekening pacht   1647
75239* Vergoeding zoektocht Hollands leger   1676
75240* Levering half schaap aan Hollanders   1676
75241* Vergoeding voor twee ruiters   1677
75242* Vergoeding vervoer parochiepapieren in 1671   1677
75243* Vergoeding levering koeien aan de Fransen   1677
75244* Ontvangst rente   1674
75245* Vergoeding levering stro aan soldaten   1677
75246* Vergoeding voor vrijgeleiders Spaans leger   1676
75247* Terugbetaling quote   1677
75248(+) Foerage Frans leger   1674
75249* Rekening Warnier Duquet   1676
75250* Betalingen Geert Bertens   1643..
75251* Betalingsopdracht   1631..
75252* Verkoop kerkbomen Wanzele   1645
75253* Onkosten sterfhuis    
75254(+) Onkosten Franse soldaten   1674
75255(+) Onkosten Franse soldaten    
75256* Rekening Pieter Govaert   1676
75257* Rekening geweer Lieven Roels   1677
75258* Vergoeding zoektocht Spaans leger   1676
75259* Vergoeding geweer   1677
75260* Vergoeding levering hooi aan leger   1675
75261* Onkost Franchois Voorspoet   1676
75262* Sterfhuis François Van Impe   1638
75263(+) Schenking grond aan de kerk Ninove 77 1197
75264* Ontvangstbewijs   1675
75265* Vergoeding wagen en drie paarden   1676
75266 + Jozef II, afschaffing kloosters   1783
75267* Vergoeding Adriaen van Sloot   1676
75268* Gaten in de Schelde   1721
75269* Betaling intrest   1677
75270(+) Vraag voor weegbrug in het spoorwegstation   1876
75271(+) Klacht Ertbrug bij inlijving bij Serskamp geen origineel  
75272* Diefstal van aardappelen   1871
75273* Verandering verblijfplaats   1874
75274* Verpachting gronden   1879
75275* Doorsteek   1882
75276* Diefstal van fruit   1883
75277* Inbraak in de kerk   1886
75278* Verbod om stoeten in te richten   1887
75279* Schikkingen eeuwfeest   1929
75280* Programma Potjesmarkt   1929
75281* Bouwen zondagsschool geen origineel 1857
75282* Bestek herstelling windmolen   1688
75283* Schatting windmolen   1752
75284(+) Goederen Bellescalde (Schellebelle) (Latijn)    
75285(+) Overeenkomst tussen pastoors van Schellebelle en Kalken (Latijn)   1673
75286(+) Gebruik van de wilg (Latijn) geen origineel  
75287* Verkoopakte hofstede Berlare Archief Guido 1787
75288* Stichtingsakte broederschap Cornelius   1723
75289* Aankoop ‘t Veer   1801
75290*(+) Staten van Goed Francois Joseph Lalemant   1830
75291* Vergoeding voor kerkelijke plechtigheden   1741
75292* Proces baljuw Van Mossevelde tegen de markiezin van Lede   1685
75293* Vraag om geld   1706
75294* Uit het resolutieboek 1703 - 1785   1706
75295* Koopbrief Archief Guido 1837
75296* Verkoop gronden te Berlare Archief Guido 1837
75297* Ruil van gronden te Berlare Archief Guido 1840
75298* Schuldbekentenis aan barones De Bette Archief Conny 1708
75299* Getuigenis over de jacht op Ertbrugge geen origineel 1647
75300* Eerste inventaris documenten Ertbrug   1759 / 64?
75301* Collaerts rol Ertbrug   1759 / 64?
75302* Getuigenissen bij de heropstart dinsdagmarkt   1783
75303* + Standgeld jaarmarkt   1738
75304* Standgeld op de jaarmarkt en daarbuiten geen origineel  
75305* Standgeld op de jaarmarkt geen origineel  
75306* Dinsdagmarkt geen origineel 1783
75307* Proces Geert Braye tegen Hendrick de Cotereau   1648
75308(+) Gemeentebesluit aangaande de samenvoeging van Schellebelle en Serskamp   1818
75309* Verkoop land en hofstede op Ertbrug geen origineel 1775
75310* Staat van goed van Frans Temmerman geen origineel 1729
75311* Lastenboek plaatsgeld potjesmarkt geen origineel 1823
75312* Diefstal van gras op Belham   1891
75313* Processtukken geen origineel 1710 / 22
75314* Verwijzing naar overeenkomst uit 1210 geen origineel 1768
75315* Verwijzing naar tolheffing op de Potjesmarkt geen origineel 1530
75316* Betreffende een lijfrente   1713
75317* Verdeling erfenis    
75318*(+) Aanvraag gemeentewapen   1929
75319* Gemeente rekening 1822   1823
75320* Vandalisme in de Doorsteek   1883
75321(+) Visitatieverslagen van Bisschop Triest   1627-1657
75322* Samenvatting verkoop brouwerij De Ruiter   1738
75323* Verkoop Wittebroodland Archief Conny 1801
75324* Verkoop hofstede in Berlare Archief Guido 1763
75325* Ontvangstbewijzen Archief Conny 1712
75326* Aankoop herberg Sebastopol Archief Conny 1866
75327* Staat van goed Cornelis Smetrijns Archief Conny 1725
75328* Aanvraag voor brug geen origineel 1908
75329* Gat in de Scheldedijk   1801
75330(+) Bevel om dijk Kalkense vaart te herstellen   1808
75331* Plaatsrecht op het openbaar domein   1973
75332(+) Plaatsrecht op de markten geen origineel 1811
75333* Aanbesteding herstel kerk geen origineel 1829
75334* Ontslag en aanstelling koster geen origineel 1831
75335* Jaarwedde koster geen origineel 1856
75336* Ontslag en benoeming kerkbaljuw en grafmaker geen origineel 1838
75337* Moord op de Potjesmarkt geen origineel 1656
75338* Verpachting kerkstoelen geen origineel 1873
75339* Verhuring windmolen, 1704 geen origineel 1704
75340* Het weren van vreemdelingen geen origineel 1693
75341* Herstel van het koningsgootje geen origineel 1729
75342* Verdwenen krankzinnige vrouw geen origineel 1828
75343* Bekendmaking oprichting windmolen   1638
75344* Uittreksel van lasten Tussenbeek    
75345* Staat van goed Cathelyne de Maerschalck   1691
75346* Jachtvergunning geen origineel 1613
75347* Dagvaarding Michiel Vanden Broucke   1629
75348* Verklaring Michiel vanden Broucke   1629
75349* Verslag verklaring   1629
75350* Verslag schepenen Wichelen   1629
75351* Brief van een soldaat   1705
75352* Aanmaning tot het vergoeden van de soldaten   1705
75353* Staat van goed van Catheleyne De Wilde   1681
75354* Staat van goed van Daneel Peelman   1704
75355* Staat van goed van Jan van Hoye   1686
75356* Chirograaf, verkoop van erfrechten   1337
75357* Toestemming huwelijk van Agneta Bette   1352
75359* Affiches Potjesmarkt 1931, 1940, 1942    
75360* Aanbesteding nieuwe pastorij   1858
75361* Vergoeding oorlogsschade   1923
75362* Vergoeding oorlogsschade   1926
75363* Verkoop wonderolie    
75364* Pachtboek Meijghem, Jacques Beths Archief Conny 1645
75365      
75366* Tiende Ertbrug Archief Conny 1601
 

REGISTERS  MAPPEN.  

RENTBOEK BETTE, 1528 (AR 156 / 247).            
126 bladzijden.  

LANDMETERBOEK, 1658 (AR 156 / 253).  

Blz. Titel
blz. 1 - 11 aen het veir ende oostzijde vande bellamstraete
blz. 11 - 22 wuytensmeersch ettinghen wallebochten burleers langeweede
blz. 23 - 28 bunderkens ende crommen ham
blz. 29 - 31 berghen
blz. 32 - 37 grooten ham, meerselkens ende een deel van dassels
blz. 37 - 42 charls weede hooghe ende neerdriesschen met den bornagebocht
blz. 43 - 51 dassels ende een deel van langedonck
blz. 51 - 60 langedonck
blz. 61 - 81 gemeen belham ende andere meerschen
blz. 82 - 94 grote ende cleyne streke cleyn enede groot wymeersch careelhoven biesweede grooten ende cleynen ketselaer grooten ende cleynen ouver
blz. 95 - 109 meerschen ende lant achter het casteel
blz. 110 - 116 hansgodts acker ende casteel
blz. 117 - 136 plaetse
blz. 136 - 145 den wijngaert swanebochten cavelsté romeersshen ende robeke
blz. 146 - 160 trot ende wulvenslanden
blz. 161 - 165 ruekens ende prieel
blz. 166 - 172 peijpoel bosschen ende lant
blz. 173 - 196 belle cauter
blz. 197 - 206 symansté biest ende panneken
blz. 207 - 230 oostacker
blz. 203 - 235 hofacker
blz. 236 - 238 boymeerschen
blz. 239 - 249 pontaert aertvelt ende abbeelbocht
blz. 250 - 257 halfacker ende neerweede
blz. 258 - 267 vinckel rontsom wichelen
blz. 268 - 291 brugxken cauter
blz. 292 - 306 meulenacker ende een deel inde bruynbeke
blz. 307 - 328 eeckhaut
blz. 329 - 371 hooghe ende neermoest bercken wittebrootlant bosschen van aende pontgatstraete ende omkeerende lancxt dhoochstraete aen het eetgoet ende soo langxt de bruynbeke
blz. 372 - 373 het eetgoet
blz. 374 - 409 streke tusschen de bruynbeke straete ende verhoochstraete prostbergh ende prostvijver den beck jegens bellegem ende den doolaechbosch matteweede bosch vijver ende hofsteden inde bruynbeke
blz. 410 - 429 streke opde oostzijde van de straete inde bruynbeke een deel vande bruynbeke den huylaert waelmeulenvelt ende charelsbocht bekebosch het rot grijsbroecken ende smetsvelt
blz. 430 - 435 opde oostsijde vande boschstraete ende tgodtshuys van tusschenbeken
blz. 436 - 467 billegem cauter
blz. 468 - 475 den kerck ende aetenbosch hofsteden aende wanselstraete metten prostvijver ende prostberch
blz. 476 - 484 streke opde oostsijde vande breestraete met de wanseelsche meersschen
blz. 485 - 488 den corten meersch het fort ende gelijntkenssté
blz. 489 - 522 wansele cauter
blz. 523 - 530 den helt het bekelant meulenmeersch en(de)
blz. 531 - 548 het neervelt osken loddermeersch ende tegen de leugebeke
blz. 549 - 556 cheynsgracht ende cleye
blz. 557 - 573 den groote ende cleijnen gever met de geversche bosschen
blz. 574 - 576 bellebunder

  HANDBOEK DER KERKGOEDEREN, 1668 (PAR 274 / 1).  

Blz. Titel Jaartal
blz. 1 - 17 Goederen competerende aende kercke 1686
blz. 18 - 50 Cheijnsrenten competerende den voorn kercke 1686 / 1765
blz. 51 - 71 Goederen en gronden competerende den aermen 1686 / 1776
blz. 72 - 91 Erfelijcke renten competerende den aermen 1686 / 1774
blz. 92 - 103 Goederen cheijnsen en renten competerende den armen 1686 / 1790
blz. 104 - 112 Goederen cheijnsen ende renten competerende de kercke 1686 / 1763
blz. 113 - 120 Ontvangsten van de kercke 1763 / 1793

  RENTBOEK VRIJHEERLIJKHEID ERTBRUGGE, 1671 – 1773 (AR 156 / 268).  

Artikel Titel
1 - 14 t’Hof te Eertbrugghe
15 – 42 ontbreekt 17 & 18 20 & 21 Overvelt  
43 - 69 tWevelsche
70 - 74 Biesacker
75 - 84 Perrestrate
85 - 117 Overstrate
118 - 154 Aelbrech winckele 
155 - 165 Wolfcauter bosch                        
166 - 173 Naer het wolfgat      
174 - 181 Blockvelt
182 - 193 Focxvelt
194 - 197 Scheinsmeersch de jongehaghe en t'gewest
198 tot 310 ontbreken  
311 - 316 ?
317 tot 329 ontbreken  
330 - 340 ?
341 & 342 ontbreekt  
344 - 368 ?
Blz.  159 - 181 12 Achterlenen
  Denombrement Jan Baptist Papejans De Morckhoven, 1760

RESOLUTIEBOEK, 1703 (AR 156 / 246).
In voorbereiding.  

HEERLIJCKEN RENTE ENDE LEENBOECK VAN EERTBRUGGHE GHEFORMEERT TEN JAERE 1769 (FM 78 / 2638).  

Artikel Titel
1 - 15 Perrevelt, Ezelsvelt, en het putjen
16 - 21 ij  t'Kalversvelt, en(de) Kestenbocht
22 - 33 iij Twevelsche, vlaeminck Buijs Brouck, sterrevijver ende heemeersch
34 - 38 iiij Den Biesacker
39 - 48 v De Perrestraete
49 - 83 vj De hever ofte heuverstraete ende de Mushaeghe, oock wolfcouter Bosch
84 - 87 vij Meulecouter, Lelie Boseh, appellochtinck ende d'ettinghen
88 - 115 viij Rijcker, thienden acker, heuvervelt, ende Dierencoop
116 - 165 ix Den albrechtswinckel, perre, ofte Banckstraete, Steen, ende hollestraete
166 - 186 x Het wolfgat, D'heijkens op Eertbrugge ende cheerscamp, Blockxvelt, de Doorent, ende de Doorenhaeghe
187 - 196 xi Den wevenbosch met den wuijtensmeersch
197 - 234 xij Den Lindecouter, Scheirsmeersch, foxvelt, Smeijsbocht, t'gewest, cruijsvelt, ende den cruijsbosch
235 - 238 xiij D'heije, ende Steenbergh
239 - 282 xiiij De straete commende van wetteren naer het hof t'Eerbrugghe, met den hoppelochtinck, ende oock een deel op Rijcker
283 - 319 Meulecouter aenden Meulen t'Eertbrug(ghe) Stockmeerseh, ende Beneden het casteel
320 - 346 De Begghem straete van aen Geeraert Braeckman hofstede tot aende herberghe den Ruijter
  12 Achterlenen

 

ATLAS VAN DE BUURTWEGEN, 30/10/1844.

 •  Perceeleigenaars, 47 bladzijden.
 •  Algemeen plan.
 •  Detailplan, 7 stuks.
 • Wegentabel & overzicht, 78 wegen.
 • Wijzigingen: 1887, 1897, 1904, 1950, 1951, 1964, 1965, 1966, 1967, 1969, 1973, 1977,  1979, 1980, 1993, 1995, 1996, 2000, 2001, 2004, 2006.

 

ATLAS VAN DE WATERLOPEN, 07/05/1877.

 • Overzicht waterlopen, 1 bladzijde.
 • Beschrijvende tabel, 39 bladzijden.
 • Overzichtsplan.
 • Detailplan, 4 stuks.
 • Wijzigingen: 1950, 1967
 

Deel deze informatie: