Het gemeentehuis

VIERSCHAARHUIS.

Een vierschaerhuys zouden we nu gemeentehuis noemen. Het was in veel gemeenten gebruikelijk dat een café in het centrum van de gemeente voor deze functie instond.

Tijdens het Ancien Régime fungeerde de herberg Den Ingele (waar nu de KBC is) als vierschaerhuys en later herberg Het Veir.

Door de erfgenamen van Emanuel François Bette, markies van Lede en heer van Schellebelle-Wanzele (overleden op 6 juli 1792) werd in 1801 Het Veer verkocht aan de toenmalige huurder: Frans Jozef Lalemant. Op de akte werd het huis omschreven als: Eene schoone behuysde hofstede  wesende herberge voortijds genaemt De paele alsnu het veir en vierschaerhuys van schellebelle groot in gronde …. (75289).

Volgens de overlevering werd “De Toren”, ten behoeve van deze openbare gemeentelijke functie, aan het oorspronkelijk huis aangebouwd met afbraaksteen van het kasteel. Het ligt inderdaad voor de hand dat de markies van Lede, die sinds 1738 ook eigenaar van Het Veer was, voor de uitbreiding van zijn herberg afbraakmateriaal van zijn kasteel laat gebruiken.

Op het einde van de 19de eeuw verkeerde Het Veer in slechte staat. Men vreesde dat de gemeentelijke papieren niet goed meer konden bewaard worden en men vond dat de gemeente een eigen gemeentehuis moest hebben.

 

HET HUIDIG GEMEENTEHUIS.

Het gebouw werd in 1897 aangekocht voor 5080 Bef. (75186).

Het was in 1884 aangekocht door Jozef Roels en Adolphine Rasschaert, waarvoor ze bij Jaen Baptist Matthys een lening afsloten van 6400 Bef. Het gebouw werd toen omschreven als een groot en onlangs nieuwgebouwd huis met etage (AM 126).

Het gemeentehuis kort na de Eerste Wereldoorlog.
Het gemeentehuis kort na de Eerste Wereldoorlog.

In 1930 werd het huis gerenoveerd. Er kwam een bakstenen voorgevel, met ingewerkte zandsteen om een “Vlaamse stijl” te bekomen en later (in 1932) werd boven de ingangsdeur een afbeelding van het gemeentewapen ingemetseld.

Het dak werd volledig omgebouwd en op de zijmuren kwamen prachtige gotische schouwen.

Gedurende de verbouwingswerken deed café “Den Engel” (naast het gemeentehuis) opnieuw dienst als tijdelijk gemeentehuis.

In 1975 was er opnieuw een grote verbouwing. De grote zaal (de raadszaal) werd achteraan bijgebouwd, de benedenverdieping werd omgebouwd tot burelen, er kwam een wc en de vloer van de bovenverdieping werd versterkt om er de bibliotheek in onder te brengen.

Na de gemeentefusie in 1977 kwam het gebouw vrij, deed een tijd dienst als politiecommissariaat en momenteel als gemeentelijke bibliotheek. 

Het gemeentehuis, zoals het er sinds 1932 uitziet, anno 2007.


Deel deze informatie: